mammals-animate-animated

4 października – Światowy Dzień Zwierząt!

Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal Day jest corocznym świętem obchodzonym dnia 4 października.

Święto odnosi się do osoby św. Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii czczonego w Kościele powszechnym właśnie tego dnia.

Światowy Dzień Zwierząt został zainicjowany przez Heinricha Zimmermanna, niemieckiego pisarza i wydawcy magazynu Mensch und Hund / Man and Dog, który niestrudzenie pracował nad szerzeniem idei dobrostanu dla zwierząt. Dzięki jego zaangażowaniu Światowy Dzień Zwierząt został oficjalnie ustanowiony na konwencji ekologicznej we Florencji, a miało to miejsce w 1931 roku.

Cele święta są od lat niezmienne i mają za zadanie zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt i uświadomić człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która zasługuje na naszą miłość.

Misją Światowego Dnia Zwierząt jest „podniesienie statusu zwierząt w celu poprawy standardów dobrostanu dla nich na całym świecie.” Na potrzeby popularyzacji i świadomości założeń tego święta, na całym świecie, bez względu na narodowość, religię, wiarę czy ideologię polityczną organizowane są obchody bogate w wydarzenia i akcje na rzecz zwierzaków. Obchody celebrują ekolodzy i organizacje działające na rzecz zwierząt oraz wszyscy rozumiejący i wspierający swą postawą takie przedsięwzięcia.

Polsce po raz pierwszy obchodzono dzień w 1993 roku. Odtąd corocznie bardzo aktywnie adekwatne organizacje zachęcają do adopcji zwierząt, uświadamiając ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta. Prowadzą zbiórki wspomagając schroniska i jednostki opiekuńcze oraz przeciwdziałają obojętności wobec tematu czy bezmyślnemu i okrutnemu maltretowaniu zwierząt. Organizacje również mobilizują swoimi działaniami innych. Obchody te przyświeca założenie, że jesteśmy silniejsi jako grupa i jako grupa mierzymy się z problemami zwierząt na całym świecie.

Główne organizacje działające na rzecz zwierząt:
– Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt (PETA),
– Animal Aid,
– EFFATA – Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce (TOZ).

madziex